Waarom zijn bijen belangrijk voor ons?

Dat bijen belangrijk zijn weten de meeste mensen wel. Toch zijn de feiten hiervan nog niet bij iedereen bekend. Daarom besloten wij om een artikel te wijden aan het belang dat wij als mensen bij bijen hebben. Het zijn namelijk niet alleen de honingbijen die nuttig zijn; wilde bijen zijn ook ontzettend belangrijk. Maar waarom zijn bijen nou zo cruciaal? In dit artikel bespreken we de rol van bijen in de voedselketen en de impact van de bij op de economie. Laten we bij het begin beginnen:

Bijen zijn belangrijk voor de voedselketen

Zowel honingbijen als wilde bijen vormen een essentiële schakel in ons ecosysteem. Ze vormen namelijk de grootste groep bestuivende insecten ter wereld. Ze zijn dus belangrijk voor heel veel plantensoorten. De besjes die sommige planten produceren zijn weer voedselbronnen voor bijvoorbeeld vogels. Ook de bijen zelf zijn een voedselbron voor veel vogelsoorten zoals mezen, mussen, spechten en kauwen. Natuurlijk is ook de honing belangrijk. Niet alleen voor ons; ook andere dieren smullen graag van honing. De bij speelt dus een onmisbare rol in veel voedselketens. De schakels in deze ketens vormen het geheel. Zodra er een schakel uit de voedselketen verdwijnt heeft dit direct invloed op de rest van de keten: minder bijen > minder bessen > minder vogels > minder marters. Het daarom maar goed ook dat veel wilde bijen wettelijk beschermd zijn in Nederland!

Honingbij vliegt bij kersenbloesem

Wil je meer weten over voedselketens? Op deze interactieve pagina leer je aan de hand van voorbeelden hoe het precies zit: Wat is een voedselketen?

Bijen en biodiversiteit

De voedselketen staat in sterk verband met de biodiversiteit. Biodiversiteit is een mooi woord voor alle rijkdommen van de natuur. De verscheidenheid aan planten, dieren en alle andere levende wezens samen vormt de biodiversiteit. Ook binnen de verschillende bijensoorten is veel diversiteit te vinden. Sommige wilde bijen vliegen alleen op bepaalde bloemen en nergens anders op. Andere bijen zijn juist parasitair en leven ten koste van andere bijensoorten. Elke bij heeft zo zijn eigen specialisaties. Deze diversiteit is ontzettend belangrijk voor een gezond ecosysteem. Alles wat leeft op de wereld houdt elkaar namelijk in balans. Als deze balans wegvalt door een vermindering in diversiteit heeft dit invloed op het hele ecosysteem. Tarwevelden die tot voorbij de horizon strekken zijn handig voor boeren en ons dagelijks brood, maar niet zo goed voor de natuur. Het heeft namelijk als gevolg dat er minder insecten rondvliegen. Hierdoor voelen vogels zich weer minder aangetrokken tot het gebied. 

Imker en kind staan naast bijennesten

De bij heeft grote invloed op de wereldeconomie

Omdat ze zo goed zijn in het bestuiven van allerlei planten zijn bijen erg belangrijk voor de menselijke voedselproductie. Onder andere appels, kersen en bosbessen zijn voor meer dan 90 procent afhankelijk van bijen voor hun bestuiving. Amandelbomen zijn zelfs volledig afhankelijk van bijen! Dat betekent dat we zonder bijen ontzettend veel moeite zouden hebben om deze levensmiddelen te produceren. Zonder bijen zouden een aantal fruitsoorten uit de schappen kunnen verdwijnen en wordt bijna al het fruit fors duurder. Gelukkig is dit voor een groot gedeelte op te vangen met kolonies honingbijen en professionele imkers.

Een ander probleem is dat boeren in ontwikkelingslanden zonder wilde bijen hun planten met de hand moeten bestuiven. Dat gebeurt al op sommige appelboomgaarden in het zuidwesten van China. Er zijn daar niet genoeg wilde bijen zijn om voor voldoende oogst te zorgen. De boeren lopen met verfkwastjes en emmers rond om elke bloem met pollen te bestuiven. Hun jonge kinderen klimmen in de bomen om bij de hoogste bloemen te geraken. Dit is een optie voor kleinschalige boomgaarden, maar er zijn lang niet genoeg mensen op aarde om al onze gewassen handmatig te bestuiven. In het Verenigd Koninkrijk schatte in 2009 de zogenaamde Public Accounts Committee de toegevoegde waarde van honingbijen zelfs op wel 200 miljoen pond (232 miljoen euro)!

Wilde bijen zijn dus heel erg belangrijk. Gelukkig is er veel te doen om de bijen te steunen. Help bijvoorbeeld een handje door je tuin in te zaaien met drachtplanten voor bijen! In onze webshop vind je een leuk bloemenmengsel speciaal voor wilde bijen. Bovendien doneren wij één euro voor elke 20 euro die je bij ons uitgeeft! Samen helpen we de bij. Doe je mee?